Khách hàng:

Tổ chức Mountain Biker ở Zurich

Thực hiện:

Thiết kế website, phát triển website. Vận hành và bảo trì hệ thống website

Thông tin dự án :

Tổ chức Mountain Biker ở Zurich, Swisthland. Họ tạo ra website nhằm chia sẻ cuộc hành trình của họ với mọi người