Khách hàng:

BlueCross Việt Nam

Nhiệm vụ:

Thiết kế web , Lập trình web

Ứng dụng tính bảo hiểm

Quảng bá website

Chi tiết dự án :

Blue Cross Việt Nam mang đến hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch vào Việt Nam. Chúng tôi là Nhà quản lý bảo hiểm y tế hàng đầu, chuyên về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch cho những người sinh sống và làm việc tại châu Á