Khách hàng:

MyProClub

Thực hiện:

Thiết kế website, phát triển website

Tối ưu hóa tìm kiếm

Triển khai đến máy chủ client

Vận hành và bảo trì hệ thống website

Thông tin dự án:

Câu Lạc Bộ Chuyên Gia mong muốn tập hợp các “start-up” trong lĩnh vực kinh tế, phát huy trí tuệ Việt Nam, làm giàu, làm chủ, xây dựng đất nước Việt Nam Thịnh Vượng.