Khách hàng:

Tổ chức Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC)

Thực hiện:

Thiết kế website, phát triển website. Vận hành và bảo trì hệ thống website

Thông tin dự án :

Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) thành lập năm 1984 để quy tụ những trẻ em lang thang sống bên lề xã hội. Chương trình hoạt động không phân biệt bất kỳ tôn giáo hay dân tộc nào với tiêu chí: Mọi trẻ em đều là công dân, các em có quyền được sống và quyền được tôn trọng.