Khách hàng:

Duhoc Pro

Thực hiện:

Thiết kế website, phát triển website

Tối ưu hóa tìm kiếm

Vận hành và bảo trì hệ thống website

Thông tin dự án :

Hướng nghiệp là định hướng phát triển con người trong nghề nghiệp để con người đó phát huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội ngành nghề trong xã hội, han chế điểm yếu từ đó phát triển bản thân một cách tốt nhất.