Khách hàng:

KingBee

Thực hiện:

Thiết kế website, phát triển website

Tối ưu hóa tìm kiếm

Mobile friendly

Vận hành và bảo trì hệ thống website

Thông tin dự án :

Luong.com.vn là ứng dụng hiển thị thông tin về tiền lương, thu nhập: các khảo sát mức lương ở Việt Nam

Chúng tôi tích hợp ứng dụng phần mềm từ Chỉ số lương ở Hà Lan để thu thập, so sánh và chia sẻ thông tin thị trường. Đây như là một thư viện trực tuyến với thông tin tiền lương, luật lao động và tư vấn nghề nghiệp.