Khách hàng:

Sài Gòn Triển Vọng (Savista)

Thực hiện:

Thiết kế website, phát triển website

Vận hành và bảo trì hệ thống website

Thông tin dự án :

Nhà cung cấp dịch vụ, quản lý bất động sản chuyên nghiệp.

-Dịch vụ quản lý cao ốc, văn phòng…
-Tư vấn, môi giới, tiếp thị bất động sản…